A brit állampolgárok a Brexitet követően változatlanul vehetnek igénybe Magyarországon utazási kedvezményeket. Az utazási kedvezmények fajtái:


1.    közszolgáltatási utazási kedvezmények, és
2.    üzletpolitikai utazási kedvezmények.

•    Közszolgáltatási utazási kedvezmények

Az Egyesült Királyság állampolgárai – a szabad mozgás és tartózkodás jogára tekintettel – az alábbi fő jogcímeken továbbra is igénybe vehetik a számukra biztosított közszolgáltatási utazási kedvezményeket:

1.    életkor jogcímén
       a.    a 6 év alattiak: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
       b.    a 6-14 évesek: 6 éves kortól a 14. életév betöltéséig 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban, és kedvezményes árú (diák) bérlettel a helyi közlekedésben,
       c.    a 18 éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő: évente 1 alkalommal 90%-os kedvezményű jeggyel utazhat a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
      d.    a 65 év felettiek: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,

2.    tanulói-hallgatói jogviszony jogcímén
       a.    brit diákigazolvánnyal rendelkezők: 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
       b.    magyar diákigazolvánnyal rendelkezők:
             i.    nappali vagy esti munkarend esetén: a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban 50%-os jegykedvezménnyel, a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 90%-os bérletkedvezménnyel és a helyi közlekedésben kedvezményes árú (diák) bérlettel utazhatnak,
             ii.    levelező munkarend esetén: a helyközi közlekedésben a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak.

3.    fogyatékosság alapján igénybe vett ellátás jogcímén:
Az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, továbbá az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékban részesül szülője vagy eltartója, illetve az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, aki magasabb összegű családi pótlékban részesül
̵    helyközi közlekedésben 90%-os jegy-, és bérletkedvezményre,
̵    helyi közlekedésben díjmentes utazásra;
1 fő kísérője (azaz a fentebb említett személy utazásakor a vele együtt utazó, őt kísérő bármely személy, kizárólag az együtt utazáskor) pedig
̵    helyközi közlekedésben 90%-os jegykedvezményre,
̵    helyi közlekedésben díjmentes utazásra
jogosult.

A közszolgáltatási utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények a 2. kocsiosztályra érvényesek, mindemellett a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig díjmentesen bármely kocsiosztályon utazhat.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az utazási kedvezmény (ide értve a díjmentes utazási lehetőséget is) nem vonatkozik
̵    a helyjegyre, valamint a pótjegyre, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, továbbá
̵    a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott ún. kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített ún. gyorsvonati pótjegyre,
így ezek árából kedvezmény nem adható.
Az utazási feltételekről további tájékoztatás az egyes közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán keresztül nyerhető.

•    Üzletpolitikai utazási kedvezmények

Az igen széles körű üzletpolitikai utazási kedvezményeket a brit állampolgárok a Brexit után is igénybe vehetik, ha eleget tesznek azok igénybevételi feltételeinek. Mindezekről részletes információ a közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán található.