Az EU-ból való brit kilépés érinteni fogja az Egyesült Királyságban élő európai uniós polgárok, köztük a magyar állampolgárok helyzetét is.

Azon uniós polgárok jogai, akik a Brexitet megelőzően már az Egyesült Királyságban tartózkodnak, nem fognak csorbulni, attól függetlenül, hogy az Egyesült Királyság megállapodással, vagy anélkül (no deal) lép-e ki az Európai Unióból. 

A Brexit tényleges megtörténtéig az Egyesült Királyság az Európai Unió teljes jogú tagja marad, addig az időpontig tehát nincs változás az eddigi szabályokban, így az itt élő, illetve beutazó uniós (ezen belül a magyar) állampolgárok (köztük a munkavállalók és diákok) jogaiban/kötelezettségeiben sem.

A kilépés pontos feltételeiről és menetrendjéről az Európai Unió és a brit kormány optimális esetben megállapodik. Magyar részről a tárgyalások kezdetétől kiemelt hangsúlyt helyeztünk az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok jogainak védelmére. A Brexitet követően érvényes brit bevándorlási szabályok a megállapodástól függően alakulnak majd.

A 2018. november 25-én véglegesített, jelenleg ratifikációra váró kilépési megállapodásban a két fél megegyezett többek közt az uniós (és brit) állampolgárok jogainak kölcsönös védelméről, emellett a kilépés után közvetlenül egy 2020. december 31-ig tartó átmeneti/végrehajtási időszakról („transition/implementation period”), amikor a jelenlegi előírások (az alkalmazandó jogszabályok) még változatlanok maradnak. Ennek véglegessé válása szintén a rendezett (megállapodással történő) vagy rendezetlen (megállapodás nélküli) kilépés függvénye.

Tartózkodás és vízum
Álláskeresési járadék megállapítása és folyósítása
Munkavállalás
Munkavégzés
Nemzetközi adózás
Oktatás
Szociális biztonsági ellátások igénybevétele Magyarországon
Vám
Fogyasztóvédelem – A fogyasztók igényérvényesítési lehetőségei és hatósági fellépés az egyesült királyságbeli cégekkel szemben
Roaming/adatforgalom
Légi személyszállítás
Jogosítványok kérdése