1. Földrajzi árujelzők

Rendezett kilépés

A kilépési megállapodásban meghatározott oltalmi rend szerint, a magyar érdekeknek megfelelően az agrártermékek (borok,  pálinkák, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek) földrajzi árujelzőinek oltalma változatlanul fennmarad mind az Egyesült Királyság, mind pedig az EU részéről. További információkat a Jogi jellegű információk menüpont Szellemi tulajdonjog pontjában a rendezett kilépés Földrajzi Árujelzőkre vonatkozó alpontjában találhatóak. 

Rendezetlen kilépés

Megállapodás nélküli kilépés esetén, a jelenlegi információnk alapján, az uniós oltalom alatt álló árujelzőket újra be kell majd jelenteni az Egyesült Királyságban. További információkat a Jogi jellegű információk menüpont Szellemi tulajdonjog pontjában a rendezetlen kilépés Földrajzi Árujelzőkre vonatkozó alpontjában találhatóak. 

2. Növény- és állategészségügy

Az Egyesült Királyság kilépésével valamennyi árucikkre (növény, élő állat és azok termékei) vonatkozóan vizsgálni kell az uniós rendszernek való megfelelést, illetve az uniós termékek ottani piacra jutásának feltételeit is. Ennek koordinálása várhatóan uniós szinten fog történni. Az állat- és növényegészségügyi határellenőrzésből származó megnövekedett határforgalmi nyomás várhatóan elsősorban Franciaországra és Hollandiára fog összpontosulni. A magyar szárazföldi állategészségügyi határállomásokon minimális forgalomnövekedésre lehet számítani. Ezzel együtt az Egyesült Királyságba irányuló export fenntartása a kilépés után várhatóan az adminisztratív terhek növekedésével jár majd, az állat- és növényegészségügyi feltételeket tartalmazó bizonyítványok szükségessége miatt.

3. Növényi genetikai erőforrások

A rendezett vagy  rendezetlen kilépés esetén a Brexit várható hatása a vetőmag és szaporítóanyag kereskedelem tekintetében a következő. A kilépési megállapodás esetén az átmeneti időszak 2020. december 31-ig tart és azt követően válik harmadik országgá. Amennyiben nincs megállapodás, abban az esetben rögtön harmadik országgá válik, és nem marad tagja a közös piacnak. A jelenlegi jogszabályok alapján, a vetőmag fajtáknak és fenntartóknak (varieties and maintainers) legalább az egyik európai uniós tagállamban regisztrálva kell lenniük a Közösségi Fajtakatalógusban, ahhoz hogy a közös piacon maradhassanak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy vetőmagfajta a kilépés időpontját követően nincs regisztrálva az EU-ban, csak az Egyesült Királyságban, automatikusan megszűnik annak szabad kereskedelme az EU 27 tagállamai között, azonban ez a fajtahasználat során, a nagyfokú helyettesíthetőség miatt várhatóan gyakorlati problémákat nem okoz majd. 

4. Faanyag terméklánc 

Az EU faanyag rendelete (EUTR) szempontjából a megállapodással történő vagy  megállapodás nélküli kilépés esetén abban lesz különbség, hogy mikor válik az Egyesült Királyság harmadik országgá. Rendezetlen kilépés esetében ez azonnal, rendezett kilépés esetén várhatóan 2020. december 31. után következik be. 

Amikor a szigetország harmadik országgá válik, az Egyesült Királyság ból érkező fatermékek hazai importőrei úgynevezett piaci szereplőkké válnak, a korábbi kereskedői pozíciójuk helyett, és a behozott fatermékekkel kapcsolatban magasabb szintű kockázatelemzési és kockázatcsökkentési intézkedéseket kell megvalósítaniuk, mivel az ország nem marad tagja a közös piacnak. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság felé irányuló fatermék import és export nem túl jelentős, így várhatóan a megnövekedett adminisztratív terhek csak kis számú faanyag kereskedelmi lánc szereplőt fognak érinteni, illetve azt a volument más uniós tagországokból lehet szükség szerint pótolni.

További hasznos információk az alábbi linken érhetőek el.