Rendezett kilépés

A megállapodás alapján az egyesült királysági állampolgárok Magyarországon engedélymentesen vállalhatnak munkát. Jogi státuszuk megegyezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőkével, regisztrációs kötelezettségüknek kell eleget tenniük.

Rendezetlen kilépés

Az Egyesült Királyság a kilépés napjáig Magyarországra érkező állampolgárai, akik rendelkeznek regisztrációs igazolással vagy tartózkodási kártyával (vagy legalább az erre vonatkozó kérelmet benyújtották), szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgároknak minősülnek, foglalkoztatásuk esetén a munkavégzést a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni. A foglalkoztatás engedélymentes. Ezek a brit állampolgárok kérelmet nyújthatnak be nemzeti letelepedési engedélyre. A nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkezők munkavállalási engedély nélkül foglalkoztathatóak Magyarországon.

A kilépést követően érkező egyesült királysági állampolgár foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. Foglalkoztatásukat a munkavégzés helye szerint illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni. 90 napot meghaladó munkavégzés esetén a munkavállalási célú tartózkodási engedély-kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságához kell benyújtani, a munkavállalás tekintetében a kormányhivatalok szakhatóságként járnak el.