2017. május 10-én Molnár Balázs, európai igazgató ljubljanai látogatása során megbeszélést folytatott David Brozina EU ügyekért felelős helyettes államtitkárral. A találkozón a felek eszmecserét folytattak az EU jövőjéről, az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos kérdésekről, a migrációról, továbbá áttekintették a magyar szempontból kiemelten fontos foglalkoztatási és szociális ügyeket.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban a felek egyetértettek abban, hogy az EU tagság mindkét ország számára előnyös, meg kell őrizni az EU egységét és az európai integráció eddig elért vívmányait, közte a belső piaci alapszabadságokat. Mindkét fél kiemelt jelentőségűnek tartja az Unió nyugat-balkáni bővítése is. David Brozina rámutatott, hogy Szlovénia, mint kis tagállam számára a fennálló kétoldalú vitás kérdések rendezése könnyebb az uniós intézmények bevonásával. 

ME

A Brexit kapcsán a felek között egyetértés volt, hogy a tárgyalások során meg kell őrizni az EU27-ek egységét. Az Egyesült Királyságot kilépése napjáig megilletik az EU-tagságból eredő jogok és terhelik az ebből fakadó kötelezettségek, így az uniós költségvetés, a többéves pénzügyi keret kapcsán rá háruló kötelezettségek is. Elhangzott, hogy mindkét ország számára kiemelt érdek a UK-ben élő állampolgáraik szerzett jogainak védelme. 

A migráció kapcsán Molnár Balázs hangsúlyozta a külső határok védelmének fontosságát, valamint a migráció külső dimenziójának jelentőségét. Kiemelte, hogy országaink a schengeni határok védelmével jelenősen hozzájárulnak a migrációs nyomás csökkentéséhez. David Brozina jelezte, hogy fontos szerepet játszik a közös európai megoldásban a menekültek befogadása. A szisztematikus határellenőrzési szabályozással kapcsolatosan elmondta, hogy a horvát-szlovén határon, ahol évi 65 millió átlépés történik, a fokozott ellenőrzés akár több órás várakozási időt jelenthet, ennek csökkentése érdekében szükséges a célzott ellenőrzés alkalmazása. 

A találkozón a felek eszmecserét folytattak egyes nyugati tagállamok belső piaci alapszabadságokkal ellentétes protekcionista intézkedéseiről is. Üdvözölték, hogy a két ország fellépésének is köszönhetően az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Ausztria ellen. Leszögezték, hogy továbbra is határozottan fel kell lépni a közép-kelet-európai munkavállalók és gazdasági szereplők, kiemelten a fuvarozó cégek ellen irányuló lépésekkel szemben. 

Molnár Balázs felhívta a szlovén partnerének a figyelmét az Európai Bizottság szociális jogok európai pillérének létrehozása iránti kezdeményezéséhez köthető magyar aggályokra. Értékelésünk szerint a Bizottság kezdeményezése nemcsak hazánk, hanem az egész Unió versenyképességének növelése ellen hatna.