Közös kül- és biztonságpolitika

Az Európai Unió fokozatosan alakította ki közös kül- és biztonságpolitikáját, (Common Foreign and Security Policy – CFSP) melynek révén egységesen tud megnyilatkozni és fellépni a világ színpadán. A közös szerepvállalásnak köszönhetően az Uniót alkotó 28 tagország sokkal erőteljesebb hatást tud kifejteni, mintha külön-külön folytatnák szakpolitikai tevékenységüket. A Lisszaboni Szerződés, létrehozta az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének posztját, valamint az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), az EU diplomáciai testületét. Kül- és biztonságpolitikája révén az Európai Unió arra törekszik, hogy óvja a békét, és világszerte erősítse a biztonságot, ösztönözze a nemzetközi együttműködést, továbbá hogy elősegítse a demokratikus viszonyok meghonosodását, a jogállamiság megszilárdulását, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok érvényre jutását.

Az EU kulcsfontosságú szereplő a nemzetközi színtéren, legyen szó az ukrajnai helyzetről, a szíriai rendezésről, vagy a globális felmelegedés elleni küzdelemről. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának rendeltetése, hogy elősegítse a konfliktusok megoldását és a kölcsönös megértést. Alapjául a diplomácia szolgál, de céljai eléréséhez – kiegészítő jelleggel – a kereskedelem, a humanitárius segítségnyújtás, valamint a közös biztonság- és a védelempolitika (Common Security and Defence Policy – CSDP) által kínált eszközöket is segítségül hívja.

Az Európai Unió Globális Stratégiája

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai stratégiája, az Európai Biztonsági Stratégia (European Security Strategy – ESS) 2003-ban került elfogadásra. Bár a Stratégiában foglalt alapelvek és értékek továbbra is érvényesek, szükséges annak felülvizsgálata és az aktuális nemzetközi környezethez és annak kihívásaihoz történő igazítása. Ezt felismerve az Európai Tanács 2013. decemberi ülésén megbízta a kül- és biztonságpolitikai főképviselőt azzal, hogy a Bizottsággal szoros együttműködésben értékelje az EU globális környezetében zajló fejlemények hatását, és 2015 folyamán – a tagállamokkal folytatott konzultációt követően – nyújtson be jelentést a Tanácsnak az Unió előtt álló kihívásokról és lehetőségekről. Federica Mogherini főképviselő az EU stratégiai környezetét bemutató részletes elemzését 2015. június 19-én hozta nyilvánosságra „The European Union in a changing global environment – A more connected, contested and complex world” elnevezéssel. Az állam- és kormányfők az Európai Tanács 2015. június 25-26-i ülésén azt a megbízást adták a kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozza ki az Európai Unió Globális Stratégiáját, és azt az Európai Tanács 2016. júniusi ülésére nyújtsa be. Az Európai Unió Globális Stratégiáját a főképviselő június 28-án mutatta be az Európai Tanács számára, mely üdvözölte a főképviselő előterjesztését és arra kérte fel a főképviselőt, a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kezdjék meg az ezzel összefüggő munkát”