Az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó politikák

Kizárólagos hatáskörökbe azok a területek tartoznak, amelyeken csak az Európai Unió alkothat jogot, és amelyek tekintetében a tagállamok elveszítették a szabályozási jogosultságukat. A tagállamok e területeken csak annyiban alkothatnak jogot, amennyiben őket erre az Unió felhatalmazza, vagy ha annak célja az Unió által elfogadott aktusok végrehajtása.

A belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok 

A tagállami határokon átnyúló versenyjogi aspektusokra nézve kizárólag az Unió alkothat jogot, így a tagállamok kizárólag a határokon átnyúló aspektussal nem bíró, tisztán nemzeti vonatkozású kérdéseket szabályozhatják.

Az uniós versenyjog két nagy területre vonatkozik:

  • a vállalkozások magatartására vonatkozó szabályozás (ún. antitröszt jog), aminek három területe van:

o   kartelltilalom (vállalkozások közötti megállapodások),

o   a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma és

o   a fúziókontroll (a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése), 

  • az államra vonatkozó szabályozásnak két területe van:

o   az állami támogatás joga és

o   a közvállalkozásokra vonatkozó szabályozás.  

A kartelltilalom keretében az Unió tiltja a vállalkozások között létrejövő olyan megállapodást, a vállalkozások társulásai által hozott döntést vagy összehangolt magatartást, amely alkalmas arra, hogy hatással legyen a tagállamok közötti kereskedelemre, és célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny magakadályozása, korlátozása vagy torzítása. 

Az Unió tiltja, hogy egy vagy több vállalkozás a belső piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével visszaéljen, amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

A fúziókontrollal pedig az Unió célja az, hogy megakadályozza, hogy két vagy több vállalkozás olyanképpen fonódjon össze, hogy ezzel piacuralmi helyzetet hozzon létre, vagy a már meglévő ilyen állapotot tovább erősítse, és ennek segítségével korlátozza vagy kizárja a versenyt a belső piacon. 

Az állami támogatások uniós szintű szabályozása azért szükséges, mert az ilyen támogatások nyújtásával a tagállamok közvetlenül képesek beavatkozni a piaci folyamatokba, amelynek eredménye a belső piacon való verseny torzulása és a hatékonyságnövekedés-ösztönző tényezők kiiktatása. Az Unió főszabály szerint tiltja az állami támogatás nyújtását, azonban ez alól számos kivételt enged meg.

A Bizottság – a többi uniós szakpolitikától eltérően – az uniós versenyjog területén hatósági jogkörrel bír (határozathozatal, bírság kivetése, helyszíni ellenőrzés lefolytatása).

Bővebben erről angol nyelven itt olvashat.