Az EU támogató, összehangoló és kiegészítő hatásköre

Az Unió számos politikai területeken rendelkezik a korábbiaknál gyengébb, de fontos hatáskörökkel. Ezen politikák általában tagállami hatáskörbe tartoznak, azonban az EU elősegítheti a tagállamok együttműködését a területen stratégiák kialakításának szorgalmazásával, az információ- és tapasztalat-megosztás elősegítésével, valamint bátoríthatja az együttműködést.

Egészségügy

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) külön fejezetben tartalmazza a népegészségügyre vonatkozó szabályokat. A minél magasabb szintű egészség előmozdítása kiemelt célként szerepel, amelynek minden uniós szakpolitikát át kell hatni (EUMSZ 168 (1)). Egyébiránt az egészségügy területén az EU hatásköre csak támogató jellegű, tehát előmozdítja a tagállamok közötti együttműködést, tapasztalatcserét, azonban minden tagállam szabadon alakítja ki az egészségügyi ellátórendszerét.

Mivel az egészségügyi kérdéseknek, bizonyos egészségügyi vonatkozású termékek forgalmazásának lehet kihatása a belső piacra, vannak olyan területek, ahol az egységes EU-s szabályozás indokolt. Az egyik ilyen a gyógyszerügy, ahol igen komoly uniós joganyag („acquis”) szabályozza, hogy az emberi és állati gyógyszerek biztonságosan juthassanak el a fogyasztókhoz.

Bővebben erről angol nyelven itt olvashat.

Ehhez kapcsolódó terület az orvostechnikai eszközöké, amelyek szintén EU-s szabályozás alá esnek. A vonatkozó, még a 90-es években elfogadott jogszabályok jelenleg felülvizsgálat alatt állnak.

Hasonlóan fontos népegészségügyi vonulata van (az áruk szabad mozgását szintén érintő) dohánytermék szabályozásnak. E tárgyban 2014-ben fogadott el egy az állampolgárok egészségét messzemenőkig figyelembe vevő szabályozást az uniós jogalkotó, mégpedig a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/40/EU irányelvet