Rendezett kilépés esetén

Az álláskeresési járadék megállapításánál a Magyarországon munkaviszonyban töltött időket is figyelembe kell venni.

Rendezetlen kilépés esetén

A kilépést követően a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet már az egyesült királysági állampolgárokra nem vonatkozik. Nem érvényesül az az elv, hogy a legutolsó munkavállalás helye szerinti tagállam rendelkezik joghatósággal az ellátás megállapítására. Ebből következik, hogy az álláskeresési járadék megállapítását a kilépést követően csak az Egyesült Királyságban kérhetik, az ott hatályos jogszabályok alapján.