Általános információk

Uniós intézmények, szervek, hivatalok

Az Európai Unióról szóló szerződés értelmében az Unió saját intézményi kerettel rendelkezik, amelynek célja az Unió értékeinek érvényesítése, célkitűzéseinek előmozdítása, az Unió, valamint polgárai és a tagállamok érdekeinek szolgálata, továbbá az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának biztosítása. A Szerződések szerint az Unió hét intézménye: az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank, és a Számvevőszék. Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot (az ún. „jogalkotási háromszög” tagjait) a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága segíti, tanácsadói minőségben. Az EU ügynökségei az uniós intézményektől független, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyeket az uniós jog alapján, meghatározott feladatok elvégzése céljából hoztak létre.

Tovább a teljes cikkre

Szerződések

Az Európai Unió sui generis (egyedülálló) jellege az integrációt létrehozó jogforrások struktúrájában is fellelhető. A legfontosabb és elsődleges jogforrásai az Európai Uniónak az alapító és az azokat módosító szerződések, illetve az EU-hoz csatlakozott országok csatlakozási szerződései, valamint a Szerződésekkel egyenrangú Alapjogi Charta. Jelenleg három alapító szerződés van hatályban. Az Európai Unióról szóló szerződés, amely a Maastrichti Szerződéssel jött létre, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, amely tulajdonképpen az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés és az azt követő módosító szerződések egységes szerkezetbe foglalt változata, valamint az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés (az Euratom intézményei közösek az Európai Unió intézményeivel, azonban megőrizte önálló jogi személyiségét). Az alapító szerződések több alkalommal módosításra kerültek, a legutóbb a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződéssel. A Szerződések egységes szerkezetbe foglalt változatának elnevezése az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés.

Tovább a teljes cikkre

Európai uniós stratégiák

Tovább a teljes cikkre

Európai uniós programok

Tovább a teljes cikkre

Európai Unió intézményeinek magyarországi képviseletei

Tovább a teljes cikkre

Menü

Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság

Brexit

Navigáció