Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 2018 májusában azzal a céllal jött létre,  hogy Magyarország kapcsolati hálóját megfelelően kiépítse az uniós intézményeken belül és az EU tagállamaiban. Az Államtitkárság fő feladata, hogy a klasszikus uniós tanácsi szféra mellett azokon a fórumokon is hatékonyabban jelen legyen, amelyekre eddig kevesebb figyelem irányult. Kiemelt prioritás, hogy az Unió döntéshozói, tisztviselői és polgárai körében javítsuk hazánk megítélését és mérsékelni tudjuk a rólunk kialakult túlzottan kisarkított, leegyszerűsített és hamis képet.


Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály

Nagyon fontos a regionális együttműködés és a bilaterális kapcsolatok erősítése is. Ennek érdekében a Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály kitüntetett figyelemmel kíséri az uniós országok Európa politikáját. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a Budapestre akkreditált uniós tagállamok nagykövetségeivel, valamint Magyarország uniós külképviseleteivel. A főosztály célja, hogy beazonosítson olyan területeket, ahol lehetőség van az együttműködésre az Európai Unió intézményeivel, illetve az uniós tagállamokkal. A főosztály figyelemmel kíséri továbbá az EU közös külpolitikáját. 

Kiemelt hangsúlyt kapott az is, hogy az uniós intézményrendszeren kívül is, jó kapcsolatot építsünk ki és ápoljunk a döntéshozatalra közvetett hatást gyakorló hazai és külföldi nem- kormányzati szervezetekkel, think-tankekkel, egyetemekkel, és gazdasági szereplőkkel. Célunk, hogy a kiemelt uniós ügyekre vonatkozó kormányzati álláspontot egy szélesebb kör is megismerje, másrészt nyitottak vagyunk arra is, hogy ezen szervezetek üzeneteit eljutassuk az uniós döntéshozókhoz.


Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály

Az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály azon intézményi szereplőket célozza meg, amelyekre az előző kormányzati ciklusban kevesebb energia és idő jutott. Így a klasszikus tanácsi kapcsolatokon túl a Főosztály felel az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával való hazai és uniós relevanciájú kapcsolatok kialakításáért és a kapcsolattartásért.

Az Európai Tanácsot előkészítő Általános Ügyek Tanácsát megelőző munkacsoportban együttműködve brüsszeli „előretolt helyőrségünkkel”, az Állandó Képviselettel, főosztályunk alakítja ki a munkacsoportban és a COREPER-en (az Állandó Képviselők Bizottságában) képviselendő magyar álláspontot. Ezenkívül tárgyalási felkészítő anyagokat és háttéranyagokat állítunk össze az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számára. Közreműködünk más állami vezetők, miniszterek, valamint a miniszterelnök úr számára készített európai uniós ügyekkel kapcsolatos háttéranyagok elkészítésében is.

Az uniós kormányülések előkészítésében együttműködünk az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság munkatársaival.


Nemzeti szakértők

Magyarországnak is alapvető érdeke, hogy megfelelő számú, felkészült, elkötelezett és tehetséges közszolgálati tisztviselőt küldjön az EU-s intézményekbe. Ez ez új kormányzati ciklusban még nagyobb hangsúlyt kap. Az erős nemzetállamok képéhez hozzátartozik a hatékony és felkészült szakértők jelenléte az uniós intézményekben. 

A nemzeti szakértők a nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervek, vagy kormányközi szervezetek által jelölt az unós intézmények által pályázat útján kiválasztott és rendelkezésére bocsátott személyek.

A nemzeti szakértői pályázatok döntés előkészítését és koordinációs feladatait immáron az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság látja el. Az Államtitkárság aktívan támogatja az átjárhatóságot a magyar közszolgálat és az európai közszolgálat között, és erre ösztönözzük a többi tárcát is. Fontos hogy élő kapcsolatot alakítsunk ki és tartsunk fent a kihelyezett nemzeti szakértőinkkel, és lehetőleg évente egy nagyobb rendezvény keretében is találkozzunk Budapesten vagy Brüsszelben.

A nemzeti szakértőkről, a pályázati lehetőségről és annak módjáról bővebb információt az euallas.kormany.hu oldalon kaphatnak.