Magyarország és Észtország az EU jövőjéről szóló vitában egy olyan erős és versenyképes Európai Unió mellett foglal állást, amely tiszteletben tartja a tagállamok szuverenitását, emellett a polgárok biztonságát és a gazdasági fejlődést állítja középpontba – mondta Takács Szabolcs államtitkár budapesti kétoldalú tárgyalásán Matti Maasikas észt EU-államtitkárral.

Takács Szabolcs európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár szerint az EU tagállamai közötti megosztottság mesterséges erősítése és a nemzetállamok gyengítése ellentétes az erős Európa célkitűzésével, mégis ilyen törekvéseket látunk brüsszeli részről az utóbbi években. A közép- és kelet-európai térség országai egy olyan Unióban érdekeltek, amely támogatja a különböző nemzeti identitások megőrzését, emellett kiáll az integráció olyan kézzelfogható eredményeinek megvédése mellett akár egyes nyugati országok érdekeivel szemben is, mint a négy alapszabadság, Schengen, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika.

A Magyarországgal szembeni hetedik cikk szerinti eljárásról szólva az államtitkár elmondta: Magyarország a politikai nyomásgyakorlás ellenére sem kíván változtatni migrációs politikáján, és nem tekinti Európa jövője szempontjából kedvező elképzelésnek a kontinens etnikai térképének megváltoztatását. Takács Szabolcs aláhúzta: Magyarország kész részt venni bármilyen uniós vitában, ideértve a magyar jogállamiság helyzetével kapcsolatos eljárást is, mert nincs semmilyen takargatnivalója, és tételesen cáfolni tudja az úgynevezett Sargentini-jelentésben foglalt valamennyi valótlan állítást.

Takács Szabolcs szerint a 2020 utáni hétéves uniós költségvetés kapcsán hosszú tárgyalási folyamatra kell számítani, mivel a Bizottság eredeti javaslata a legtöbb tagállam számára elfogadhatatlan. A magyar és az észt érdekek közösek abban is, hogy a két ország nem csak a kohéziós politika megőrzését tekinti elsődlegesnek, hanem az innováció támogatását is, ennek érdekében a Horizon Europe programból minden tagállamnak igazságos arányban kell részesülnie.

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési szektorra vonatkozó új kiküldetési szabályok tárgyalásai során Magyarország továbbra is a fuvarozó szektor érdekeinek védelmét tartja szem előtt és a versenyképességet helyezi előtérbe. A Brexit kapcsán mindkét kormány a lehető legszorosabb jövőbeli gazdasági és biztonságpolitikai együttműködésben érdekelt az EU és az Egyesült Királyság között, továbbá kiemelt célkitűzésük a szigetországban élő uniós polgárok jogainak és érdekeinek biztosítása.

(Miniszterelnökség)