Az Európai Unióról szóló szerződés értelmében az Unió saját intézményi kerettel rendelkezik, amelynek célja az Unió értékeinek érvényesítése, célkitűzéseinek előmozdítása, az Unió, valamint polgárai és a tagállamok érdekeinek szolgálata, továbbá az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának biztosítása. A Szerződések szerint az Unió hét intézménye: az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank, és a Számvevőszék. Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot (az ún. „jogalkotási háromszög” tagjait) a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága segíti, tanácsadói minőségben. Az EU ügynökségei az uniós intézményektől független, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyeket az uniós jog alapján, meghatározott feladatok elvégzése céljából hoztak létre.