Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára 2017. február 22-én fogadta Dara Murphy ír Európa-ügyi minisztert. A megbeszélés során a felek áttekintették az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépésével kapcsolatos kérdéseket, a migráció, az adatvédelem és a digitalizáció témáit, továbbá eszmecserét folytattak a foglalkoztatási és szociális ügyekről, valamint az Európai Unió jövőjéről.

A Brexit kapcsán Takács Szabolcs elmondta, hogy Magyarország egy kölcsönösen előnyös együttműködés kialakításában érdekelt az Egyesült Királysággal, amely a kilépést követően hazánk első számú EU-n kívüli kereskedelmi partnere lesz. Az államtitkár leszögezte, hogy Magyarország prioritásnak tekinti az EU 27-ek egységének megőrzését és álláspontját a notifikáció kézhezvételét követően kívánja kialakítani, az egységes uniós álláspont részeként. Takács Szabolcs hangsúlyozta, hogy a szigetországot a kilépés napjáig megilletik az EU-tagságból eredő jogok és terhelik az ebből fakadó kötelezettségek, így az uniós költségvetés, a többéves pénzügyi keret kapcsán rá háruló kötelezettségek is. A Miniszterelnökség államtitkára emellett aláhúzta, hogy a brit földön élő magyarok szerzett jogainak védelme fontos érdek Magyarország számára. Dara Murphy elmondta, hogy Dublinban hasonlóképpen kiemelt érdeknek tekintik az Egyesült Királyságban élő 1,6 millió ír szabad mozgásának megőrzését, ezért kormánya mindent megtesz a két ország közötti Közös Utazási Térség fenntartása érdekében, amely egyben az északír békefolyamat egyik alapköve is.

Dara Murphy tájékoztatta magyar partnerét arról, hogy Írország érti a kohéziós források szükségességét, egy versenyképes Európa ugyanis nem csak a kedvezményezett tagállamoknak, hanem a nyugati tagországoknak is kedvez. Az ír államtitkárral egyetértésben Takács Szabolcs rávilágított arra, hogy a nyugati tagállamoknak is látniuk kell, hogy a kohéziós országokban megvalósított fejlesztés nyereséget termel a nagy uniós tagállamok számára is.

Takács Szabolcs a migrációs válság kapcsán kifejtette: nem átmeneti, hanem hosszú távú válsággal kell Európának szembenéznie. Magyarország a kezdetek óta a külső határok védelmét és a migráció külső dimenziójának kezelését hangsúlyozta. Dara Murphy jelezte, hogy az ír kormány is úgy gondolja, hogy a problémák helyben történő kezelése nagyban hozzájárulna a migrációs válság megoldásának elősegítéséhez.

A felek kölcsönösen rámutattak arra, hogy kormányaik kiemelt figyelmet fordítanak a digitalizáció témakörére és támogatják az európai digitális egységes piac létrehozását, mint az Európai Unió versenyképessége növelésének egyik nélkülözhetetlen elemét. Magyarország ehhez azzal is hozzá kíván járulni, hogy uniós szinten is szorgalmazza az ipar digitalizációjának elősegítését. Takács Szabolcs kiemelte, hogy hazánk tavaly novemberben a V4 országok, Németország és Ausztria politikai döntéshozói és ipari képviselői részvételével sikeres Regionális Digitális Csúcstalálkozót szervezett, melynek legfőbb célja az volt, hogy elősegítse a résztvevő országok autóipari együttműködését az összekapcsolt és autonóm járművezetés területén. A felek abban is egyetértettek, hogy a digitalizáció elősegítése érdekében nincs szükség további uniós adóharmonizációra. Ehhez kapcsolódóan megállapították, hogy fontos a tagállamok adószuverenitásának védelme.

Takács Szabolcs rámutatott arra, hogy az idei évben a szociális jogok európai pillérének létrehozása iránti kezdeményezés lesz magyar részről az egyik legvitatottabb téma. Hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatást és a szociálpolitikát érintő javaslatok tárgyalása során az Unió versenyképessége növelésének kellene a legfontosabb szempontnak lennie. Számos tagállam ezzel ellentétes, protekcionista megközelítést alkalmaz, ezért pl. a kiküldetési irányelv folyamatban lévő felülvizsgálata során is éles ellentét alakult ki a „régi” és az „új” tagállamok között. A felek aláhúzták, hogy ehelyett valamennyi tagállam érdekeinek figyelembe vételére lenne szükség.

Takács Szabolcs kifejtette, hogy a versenyképességet az Energiaunió létrehozása során is biztosítani kell. Ezért is ellenzi határozottan Magyarország azt a javaslatot, amelyben az Európai Bizottság a villamosenergia hatósági árszabályozásának kivezetését célozza. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az uniós energiapolitika mélyítése során meg kell őrizni a tagállamok jogát a saját energiamixük szabad meghatározására, beleértve az atomenergia felhasználását is.

Az Unió jövőjéről szóló vita kapcsán Takács Szabolcs elmondta, hogy hazánk prioritása között szerepel az Unió nyugat-balkáni bővítése is.

(MTI, kormany.hu)