Az Európai Unió sui generis (egyedülálló) jellege az integrációt létrehozó jogforrások struktúrájában is fellelhető. A legfontosabb és elsődleges jogforrásai az Európai Uniónak az alapító és az azokat módosító szerződések, illetve az EU-hoz csatlakozott országok csatlakozási szerződései, valamint a Szerződésekkel egyenrangú Alapjogi Charta. Jelenleg három alapító szerződés van hatályban. Az Európai Unióról szóló szerződés, amely a Maastrichti Szerződéssel jött létre, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, amely tulajdonképpen az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés és az azt követő módosító szerződések egységes szerkezetbe foglalt változata, valamint az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés (az Euratom intézményei közösek az Európai Unió intézményeivel, azonban megőrizte önálló jogi személyiségét). Az alapító szerződések több alkalommal módosításra kerültek, a legutóbb a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződéssel. A Szerződések egységes szerkezetbe foglalt változatának elnevezése az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés.