Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára 2017. július 18-án megbeszélést folytatott Lucia Puttrich-al, Hessen tartomány Európa-ügyi miniszterével. A találkozón az Európai Unió jövőjéről, a migrációs válságról és a Brexitről egyeztettek.

ME

A partnerek egyetértettek abban, hogy az Európai Unió nem csak gazdasági, hanem értékközösség is, így a tagállamoknak nagy felelősségük van az örökségük továbbadásában. Mindkét fél hangsúlyozta, hogy a migráció fenntartható kezelése kulcskérdés, hiszen a válság egy mindnyájunkat érő, hosszú távú kihívást jelent, amelyre csak közösen adhatunk választ. Takács Szabolcs megerősítette, hogy az illegális beáramlás megakadályozásának kulcsa az Európai Unió külső határainak a megerősítése, ahol Magyarország meghatározó részt vállalt a magyar-szerb határszakaszon a nemzeti költségvetésből épített kerítéssel. Hazánk a schengeni határok megvédésével eddig is és a továbbiakban is hozzá fog járulni az Unió valamennyi tagállamának a biztonságához. A felek megállapodtak abban, hogy a válság kezeléséből mindenkinek ki kell vennie a részét. Takács Szabolcs hangsúlyozta: Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy szolidaritást csak egy működésképtelen, kötelező jellegű relokációs együttműködésben történő részvétellel tanúsíthassanak a tagállamok. Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unió elkötelezett tagja, és a magyarok körében magas az uniós tagság támogatása, az Uniónak ezért hiteles, gyakorlati válaszokat kell nyújtania a polgárok mindennapi igényeire, az uniós intézményeknek pedig tiszteletben kell tartaniuk az állam- és kormányfők közösen hozott döntéseit. Az uniós reformfolyamat során kiemelten fontos megőrizni és helyreállítani az európai integráció vívmányait: az Egységes Piac integritását, a négy alapszabadság egyensúlyát, a teljes körűen működő schengeni rendszert, valamint a kevésbé fejlett régiókra fókuszáló kohéziós politikát, amely mind a nettó befizető tagállamok, mind a kedvezményezettek számára kölcsönös előnyöket biztosít. Az államtitkár aláhúzta, hogy a magyar kormány fontosnak tartja a közös uniós szabályok betartását és a jogkövető magatartást minden tagállam és intézmény részéről: legyen szó akár a Bizottsággal folytatott jogvitáinkról, a külső schengeni határok védelméről, vagy a költségvetési fegyelemről, amelynek révén az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikájára támaszkodva Magyarország a régió kiemelkedő erejévé vált. A rendszerváltás óta végbement folyamatot a Németországgal kiépített erős gazdasági kapcsolatok jellemezték, amiből mindkét fél profitálni tudott. A Brexit kapcsán áttekintették az ahhoz vezető utat, illetve hogy milyen uniós és nemzeti problémák vezettek a kilépéshez.