Magyarország Európa-politikai stratégiája

Az európai gazdaság problémái és az uniós együttműködés ennek kapcsán mutatkozó nehézségei idején Magyarország továbbra is az európai integráció elkötelezettje. Ennek megfelelően aktív EU-politikát kívánunk folytatni. Magyarország erős és egységes Európai Unió létrehozásában érdekelt. A magyar Európa-politika azokat a törekvéseket erősíti, amelyek a vezetési válság leküzdésére, a demokratikusan választott kormányok erejének helyreállítására irányulnak.

A magyar elnökség eredményei

2011 az Európai Unió történetének egyik legnehezebb éve lett. Magyarország – triópartnereinek munkájára építve – igyekezett határozottan irányítani a Tanács munkáját. Bár komoly kihívásokkal és váratlan eseményekkel találta magát szemben, az elnökség figyelemre méltó rugalmassággal kezelte őket – szorosan együttműködve a többi intézménnyel. Ha néha megkésve is reagál, Európa működőképes, olyan válaszokat adott a válságra, amelyek „rendes” körülmények között elképzelhetetlenek lettek volna.

EU Ügyekért Felelős Államtitkárság

Az EU-ügyekért felelős államtitkár felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért. A koordinációs rendszer központi eleme az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB).

A magyar elnökség programja

A magyar elnökség politikai napirendjét négy fő témakörre összpontosította: növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért; erősebb Európa; polgárbarát unió; bővítés és szomszédságpolitika. Emellett a Tanács soros elnökeként Magyarország a gazdasági ügyektől kezdve a közösségi politikákon át a bővítés kérdéséig minden esetben szem előtt kívánta tartani az emberi tényezőt mint az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés alapját.

Állandó Képviselet az EU mellett

Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletének (ÁK) legfontosabb feladata a magyar érdekek és szakpolitikák megjelenítése és érvényre juttatása az Európai Unióban. Szervezetileg a Külügyminisztériumhoz tartozik, de leképezi a teljes magyar kormányzati struktúrát. Küldetésének része, hogy az uniós ügyekkel foglalkozó, Brüsszelben élő magyarok számára hasznos tájékozódási és találkozási pont legyen.

A magyar EU-tagság története

Magyarország és az Európai Unió hatvanas évek végéig visszanyúló kapcsolatai a rendszerváltozás előtt emelkedtek politikai szintre, az első szabad választások után pedig hazánk legfontosabb külpolitikai céljává vált az európai integráció. Hosszú út vezetett a társulási tárgyalások 1990-es megkezdésétől a csatlakozási szerződés 2003-as aláírásáig, majd a teljes jogú tagságig. Magyarország beilleszkedése az EU intézményi és döntéshozatali rendszerébe a 2011. első félévi soros elnökséggel zárult le.