Magyarország folytatja a harcot a hazai fuvarozók védelméért

Publikálva: 2018. február 2.

2018. február 2-án Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára megbeszélést folytatott Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztossal, aki a V4+4 (Horvátország, Bulgária, Románia, Szlovénia) kohéziós miniszteri vitára érkezett Budapestre. A megbeszélés során megvitatták a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatának fejleményeit, kiemelten a közúti fuvarozók helyzetét, a szociális jogok európai pillére végrehajtásának aktuális kérdéseit, valamint a családi ellátások indexálásának kérdését.

ME


Takács Szabolcs államtitkár elmondta, hogy Marianne Thyssen és Günther Oettinger biztosok részvétele a kohéziós konferencián kiemelt lehetőséget biztosított számunkra a következő költségvetéssel kapcsolatos elképzeléseink bemutatására. A közös nyilatkozat elfogadásával erős üzeneteket fogalmaztunk meg a kohéziós politika minden tagállam, így a nettó befizetők számára nyújtott előnyeiről is. Takács Szabolcs elmondta, hogy a hosszú távú terveink között jelentős szerepet kell kapnia a biztonság szavatolásának, amelynek egyik eszköze a Nyugat-Balkán országainak nyújtott hiteles csatlakozási perspektíva. Marianne Thyssen biztos kiemelte, hogy a versenyképesség növelésében meghatározó szerepet tölt be a szociális fejlődés, amely nem választható el a gazdasági fejlődéstől. Így a kohéziós politikának ennek a területnek a támogatására is hangsúlyt kell fektetnie.

Takács Szabolcs ismertette azt a V4 álláspontot, miszerint a közúti közlekedésre vonatkozó speciális kiküldetési szabályokat a közép-kelet-európai fuvarozók nyugati tagállamokból kiszorítását elkerülve, a fuvarozók és az európai fogyasztók érdekeivel összhangban szükséges kialakítani. Az államtitkár kifejtette, hogy Magyarország semmilyen olyan javaslatot nem támogat, ami a munkavállalók védelmére hivatkozással a gyakorlatban a fuvarozók működését indokolatlanul és aránytalanul nehezítené. Marianne Thyssen biztos megerősítette, hogy az Európai Bizottság egyetért azzal a V4 megközelítéssel, hogy a tranzitműveleteket ki kell zárni a kiküldetési szabályok alkalmazása alól.

Takács Szabolcs államtitkár rámutatott arra, hogy a szociális jogok európai pillérének végrehajtása során Magyarország ragaszkodik a magyar modell fenntartásához, ami a versenyképességi politika, a foglalkoztatás- és szociálpolitika, valamint a családpolitika koherenciáján és egyensúlyán alapul. Meggyőződésünk, hogy társadalmaink jólétének növelését a leghatékonyabban a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, az aktiválás és a munkaerő-piaci integráció révén érhetjük el.

Az államtitkár Marianne Thyssen biztos támogatását kérte ahhoz, hogy a szabad mozgás jogával élő, külföldön dolgozó munkavállalókat az egyenlő bánásmód elvének megfelelően jelenleg megillető jogok ne csorbulhassanak. A magyar munkavállalókat a gyermekek után járó ellátások összegének a gyermek tartózkodási helye szerinti tagállam életszínvonalához igazodó, diszkriminatív jellegű indexálása rendkívül hátrányosan érintené. Az uniós biztos e téren megértéséről biztosította a magyar felet.

Miniszterelnökség

Menü

Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság

Brexit

Navigáció