Lettország is síkra száll a kohéziós források és a négy alapszabadság védelmében

Publikálva: 2018. február 13.

Molnár Balázs helyettes államtitkár 2018. február 12-13-án kétoldalú tárgyalásokat folytatott Lettországban Solveiga Silkalna, a lett Külügyminisztérium EU-ügyi helyettes államtitkára meghívására. A találkozó során megerősítést nyert, hogy az EU napirendjét jelenleg uraló témák többségében, így a 2020 utáni többéves pénzügyi keret, a közös agrárpolitika és a Brexit kérdésében is, Magyarország és Lettország közel azonos álláspontot képvisel. A rigai látogatás során a helyettes államtitkár „Európa jövője magyar szemszögből” címmel előadást tartott az Európai Bizottság helyi képviseletén, továbbá találkozott Lolita Čigāne-val, a lett parlament európai uniós ügyekért felelős bizottságának elnökével is.

Solveiga Silkalna és Molnár Balázs tárgyalása

Molnár Balázs és Solveiga Silkalna helyettes államtitkárok az Európai Unió jövője kapcsán egyaránt üdvözölték Donald Tusk elnök „Vezetői Ütemtervét”. Magyar részről a helyettes államtitkár megerősítette, hogy az Európai Tanácsnak kell vezetnie az Európa jövőjével kapcsolatos vitát. A 2020 utáni többéves pénzügyi keret vonatkozásában Molnár Balázs kifejtette, hogy a Bizottság ambiciózus tervet állított fel, azonban az időtényező helyett a tartalom kell, hogy elsőbbséget élvezzen. Fontos annak tudatosítása a nettó befizetőkben és a közvéleményben egyaránt, hogy a kohéziós politika nem ajándék, hanem abból a nagy befizető tagállamok legalább annyira, sok esetben hatványozottan profitálnak. Elhangzott, hogy a hosszú távú kihívásokra is tekintettel Magyarország – Lettországhoz hasonlóan – kész növelni pénzügyi hozzájárulását. A találkozó során Molnár Balázs átadta partnerének a pénzügyi kerettel kapcsolatos V4-es közös álláspontot. A Bizottság tavasszal megjelenő „Szociális Méltányossági Csomagja” és a szociális jogok európai pillére kapcsán a helyettes államtitkár tájékoztatott Magyarország óvatos megközelítéséről: el kell kerülni, hogy az ezek keretében foganatosított intézkedések a magyar (és európai) versenyképesség csökkenéséhez vezessenek.

Lolita Cigane és Molnár Balázs tárgyalása

Molnár Balázs a Lolita Čigāne parlamenti EU bizottsági elnökkel folytatott találkozója során hangsúlyozta, hogy a nemzeti törvényhozások szerepének megerősítése terén a magyar és a lett álláspontok közel állnak egymáshoz. Az erős nemzeteken alapuló erős Európában vagyunk érdekeltek. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a Brexit népszavazás végeredményét sajnáljuk, de elfogadjuk, és igyekszünk a lehető legelőnyösebb megoldásra törekedni, hiszen az Egyesült Királyságban élő számos magyar állampolgár miatt ebben kiemelten érdekeltek vagyunk. Lolita Čigāne a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv reformja kapcsán kifejtette, hogy egyértelmű ütközés tapasztalható a „régi” és az új tagállamok között. Molnár Balázs ezzel egyetértve hangsúlyozta, hogy magyar részről célunk a munkavállalóink, a közlekedési vonalon folytatódó tárgyalások miatt pedig kifejezetten a fuvarozóink védelme. A 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) vonatkozásában arra hívta fel az elnök a figyelmet, hogy el kell kerülni, hogy kevesebb pénz jusson több területre, erre tekintettel kell lenni a tárgyalások során. A felek egyetértettek abban, hogy fontos az EU nyugat-balkáni bővítése, hiszen a folyamat segíti a térségbeli konfliktusok rendezését.

Bányai Ferenc rigai nagykövet, Karlis Bukovskis igazgatóhelyettes Lett Külügyi Intézet, Molnár Balázs

Molnár Balázs nagy érdeklődés mellett, „Európa jövője magyar szemszögből” címmel tartott előadást az Európai Bizottság helyi képviseletén, a rigai Magyar Nagykövetség és a lett külügyi intézet által szervezetett eseményen.

Miniszterelnökség 

Menü

Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság

Brexit

Navigáció