Molnár Balázs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára 2017. október 19-én megbeszélést folytatott Sibylle Sorg-gal, a német Külügyminisztérium EU-tagállamokkal való kapcsolattartásért felelős megbízottjával. A kétoldalú tárgyaláson az országaink szempontjából kiemelt jelentőségű uniós dossziékat tekintettek át.

ME

A felek egyetértettek abban, hogy az EU külső határainak védelme közös célkitűzésünk. Magyarország a schengeni rendszer integritása érdekében elutasítja a belső határokon visszaállított határellenőrzések újbóli meghosszabbítását. A határellenőrzések negatív hatással vannak a tagállamok gazdaságpolitikájára és az állampolgárok mindennapi életére. Sibylle Sorg hangsúlyozta, hogy Németország sem támogatja a belső határellenőrzések intézményesítését, eddig a migrációs válság okozta kihívások indokolták azok fenntartását, reményeik szerint azonban német részről októberben hosszabbították meg utoljára az ellenőrzéseket.

Molnár Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben nem egy kiegyensúlyozott, minden tagállam számára elfogadható kompromisszumos javaslatot fogad el a Tanács a munkavállalók kiküldetése és a nemzetközi fuvarozás kérdésében, akkor ez a gazdaságilag és politikailag is kiemelt ügy a migrációhoz hasonló módon oszthatja meg Európát.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban Molnár Balázs hangsúlyozta, hogy az elsődleges célunk az integráció eddigi vívmányainak, a schengeni rendszernek, a négy alapszabadságnak és a belső piac egységének megőrzése. Sybille Sorg hangsúlyozta, hogy Macron elnök bizonyos reform ötletei régen várt lendületet adhatnak az Uniónak.

A Brexit kapcsán a felek egyetértettek abban, hogy egyszerre szükséges érvényesíteni a kilépéshez meghatározott feltételek esetében az előrelépést, valamint azt, hogy az Egyesült Királyság a kilépését követően is minél szorosabb szövetségesünk, partnerünk maradjon.

(Miniszterelnökség)